Biznesplany, projekty gospodarcze, pozyskiwanie środków unijnych, dotacje UE 2014-2020,  dofinansowanie dla firm, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, fundusze europejskie,  zagraniczne kredyty inwestycyjne, venture capital, joint venture.

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z miasta Sosnowiec07-11-2013

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z miasta Sosnowiec

 

 

Zawiadamiamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu rozpoczął realizację projektu pn. „Własny biznes Twoją alternatywą”. Planowany termin naboru uczestników do projektu:  odbędzie się na przełomie listopada - grudnia 2013 r.  

 
Wsparcie projektowe, uwzględnia następujące formy pomocy:
  • Wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy;
  • Pomoc indywidualnego opiekuna w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z udziału w projekcie;
  • Wypłata bezzwrotnej dotacji finansowej w kwocie nieprzekraczającej 40.000,00 zł;
  • Pomostowe wsparcie doradcze dla nowych przedsiębiorców z zakresu księgowości, marketingu i poradnictwa prawnego;
  • Finansowe wsparcie pomostowe dla nowopowstałych firm, w postaci comiesięcznych, bezzwrotnych dotacji w kwocie nieprzekraczającej 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie obligatoryjnych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Wsparcie kierowane jest do mieszkańców Sosnowca:
  1. przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy - dotyczy osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy;
  2. zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy - dotyczy pracowników zatrudnionych u pracodawcy (zatrudniającego do 19 pracowników), przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne, który w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy przed przystąpieniem Uczestnika do projektu dokonał zwolnienia/eń z przyczyn dot. zakładu pracy;
  3. zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem potencjalnego Uczestnika do projektu.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej PUP Sosnowiec - www.pup.sosnowiec.pl 
 
Chcesz skorzystać ze wsparcia. Nie potrafisz wypełnić dokumentów aplikacyjnych oraz wykonać analiz finansowych? Zdaj się na profesjonalistów! - skontaktuj się z nami: biuro@nowedotacje.pl lub skorzystaj z formularza zamówień online. Koszt profesjonalnego przygotowania formularza rerutacyjnego do projektu wynosi 350 zł. Nie ryzykuj! Twój błąd może kosztować nawet 40 tyś. zł. 

Specjalizujemy się w skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania ze środków UE, zarządzania projektami, doradztwie biznesowym oraz audycie inwestycji. Zapewniamy profesjonalną i stałą opiekę doradcy, obejmującą wszystkie etapy skutecznego ubiegania się o dofinansowanie. Oferujemy sporządzanie profesjonalnych biznesplanów na potrzeby dotacji UE oraz pozyskiwania innych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Opieramy się wyłącznie na realnych założeniach finansowych oraz ekonomicznych. Wykonujemy specjalistyczne analizy finansowe oraz rzetelne analizy opłacalności inwestycji. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, dostosowując założenia do specyfiki branży i rynku na jakim działa Wnioskodawca.

 

 

drukujpowrót do listy

Wyszukiwarka

szukaj

 

Aktualności