Biznesplany, projekty gospodarcze, pozyskiwanie środków unijnych, dotacje UE 2014-2020,  dofinansowanie dla firm, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, fundusze europejskie,  zagraniczne kredyty inwestycyjne, venture capital, joint venture.

Dotacje/dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej- lista operatorów z podziałem na województwa 14-12-2012

Dotacje/dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej- lista operatorów z podziałem na województwa

Myślisz o podjęciu działalności gospodarczej, jednakże nie posiadasz wolnych  środków na jej rozpoczęcie. Nie wiesz skąd pozyskać kapitał na start? Sprawdź z jakich zewnętrznych źródeł finansowania  inwestycji możesz skorzystać.

Obecnie istnieją cztery możliwości pozyskania pieniędzy na podjęcie działalności gospodarczej takie jak: dotacje z Funduszu Pracy; dotacje z działania 6.2, dotacje z działania 8.1.2 oraz Fundusze pożyczkowe .
 
DOTACJE Z FUNDUSZU PRACY
Na dotacje z Funduszu Pracy mogą liczyć tylko i wyłącznieosoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy. Priorytetowo traktowane są osoby długo bezrobotne. Maksymalna kwota dotacji z Urzędu Pracy o jaką można się  starać na rozpoczęcie działalności wynosi obecnie 21 876,54 zł. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia powinny złożyć wniosek oraz biznesplan z pomysłem na biznes w odpowiednim ze względu na miejsce zameldowania [stałego lub tymczasowego] Powiatowym Urzędzie Pracy.
RADA: Wnioski te najlepiej składać na początku roku, wtedy Urzędy Pracy mają do rozdysponowania nową pulę pieniędzy. Dzięki temu zwiększa się też szansa na otrzymanie dofinansowania na założenie firmy.
 
DOTACJE Z DZIAŁANIA 6.2.
Z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, teoretycznie może skorzystać każdy. W praktyce jednak w różnych regionach Polski w sposób priorytetowy traktowane są różne grupy znajdujące się  w trudnej sytuacji na rynku pracy, na przykład: osoby do 25 roku życia, osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, bezrobotni, nieaktywni zawodowo oraz osoby pracujące zagrożone utratą pracy.  
Nawet do 40 000 zł możesz otrzymać na otwarcie własnej firmy, a także wparcie pomostowe w pierwszym okresie prowadzenia działalności do 1386 zł/m-c. I Ty możesz wziąć udział w projektach z działania 6.2. Poniżej zamieszczamy listy aktualnych operatorów, do których należy składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
 
Województwo śląskie
 Województwo opolskie

 Województwo dolnośląskie

Na Dolnym Śląsku z bezzwrotnych dotacji w ramach działania 6.2 mogą ubiegać się tylko osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności).
Województwo wielkopolskie
Lista operatorów znajduje się tutaj
 
Województwo zachodniopomorskie
 • FABRYKA SUKCESU. Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy powiatów: kamieńskiego, gryfickiego oraz łobeskiego, spełniający dodatkowo przynajmniej jedno kryterium grupy docelowej:                                                                    
  • kobiety, powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka
  • osoby, w wieku powyżej 50 roku życia                                  
  • osoby, w wieku poniżej 25 roku życia
  • osoby niepełnosprawne

Nabory: powiat kamieński: wrzesień 2012 r. ; powiat gryficki: listopad 2012 r.; powiat łobeski: styczeń 2013 r. Operator finansowy: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.

 • TWOJA FIRMA -TWÓJ SUKCES! Beneficjentami projektu mogą być mieszkańcy powiatów: białogardzkiego, świdwińskiego oraz drawskiego, spełniający dodatkowo przynajmniej jedno kryterium grupy docelowej:                                                                        
  • kobiety, powracające na rynek pracy po przerwie związanej  z urodzeniem i wychowaniem dziecka                                           
  • osoby, w wieku powyżej 50 roku życia                                   
  • osoby, w wieku poniżej 25 roku życia                                      
  • osoby niepełnosprawne.

Nabór: powiat białogardzki: wrzesień 2012 r.    powiat świdwiński: listopad 2012 r.          powiat łobeski: styczeń 2013 r. Operator Finansowy: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.   

 • "Kobieta w biznesie - GOTÓWKA NA START". Projekt zostanie skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie woj. zachodniopomorskiego i które będą spełniać łącznie kryteria podstawowe:
  • Kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka,
  • Miejsce zamieszkania na terenie powiatów: białogardzki, łobeski, świdwiński, pyrzycki, szczecinecki,
  • Ukończony 18 rok życia.
Nabór listopad-grudzień 2012. Operator finansowy: WYŻSZA SZKOŁA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W SZCZECINIE
 
 • "Twoja firma - Twój sukces!". Uczestnikami projektu mogą być osoby niepracujące (bezrobotne, nieaktywne zawodowo) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu gryfińskiego chcące uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego z następujących grup:
  • osoby w wieku 18-24 lata i powyżej 50 roku życia,
  • niepełnosprawni,
  • kobiety (w tym powracające/ wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dzieci).     
Nabór: I rekrutacja: XI/2012 - II/2013; II rekrutacja:       II - V/2013.
Operator finansowy: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie
 
 • Moja firma. Projekt kierowany do osób  pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących Powiat Stargardzki , zamierzających rozpocząć prowadzenie dział. gosp. Uczestnikami  projektu będą wyłącznie osoby z poniższych grup:
  • kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

  • os. w wieku 15-24 lata,

  • os. w wieku powyżej 50 r. życia

Nabór 01.01.2013-31.03.2013. Operator finansowy: Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o.;
 
 • ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie od 26.11.2012r. do 16.12.2012r.
  Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych,  spełniających następujące kryteria dostępu:
  • Miejsce zamieszkania na terenie powiatu: choszczeńskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, pyrzyckiego stargardzkiego, łobeskiego,  białogardzkiego, drawskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, sławieńskiego, świdwińskiego, wałeckiego.
  • Deklaracja założenia firmy na terenie województwa zachodniopomorskiego.
  • Wiek powyżej 50 roku życia.
Operator finansowy: 4C Centrum Ekonomii Społecznej
 
 • „Akademia Biznesu”. Nabór XI 2012 - II 2013      Projekt kierowany do  osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata zamieszkałych w powiecie sławieńskim. Preferowane będą kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka oraz osoby długotrwale bezrobotne.           
Operator finansowy: Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” S.C Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska.     
     
Województwo pomorskie
defs.pomorskie.eu/res/pokl/aktualnosci/pozostale/tematyka_projektow_6.2_2012.pdf
 
Województwo kujawsko-pomorskie
W województwie kujawsko- pomorskim skończyły się bezzwrotne dotacje na podjęcie działalność z działania 6.2. W chwili obecnej oferowane są niskooprocentowane  mikropożyczki  do kwoty 50 000 zł, z maksymalnym okresem spłaty rat kapitałowych do 60 miesięcy i oprocentowaniem rocznym ok. 3%. Z powyższych form pomocy, skorzystać będą mogły osoby fizyczne chcące założyć działalność gospodarczą, które nie prowadziły jej w ciągu 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Uczestnikami projektu mogą to być  zarówno osoby  niezatrudnione (w tym bezrobotne) jak i osoby pracujące. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mieszkańcy  województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania mikropożyczek na otwarcie działalności gospodarczej można uzyskać w Punkcie Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu oraz w Kujawsko Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o.
 
Województwo warmińsko - mazurskie
Obecnie zakończono nabory w ramach działania 6.2.  
 
Województwo podlaskie
Aktualnie brak naborów z działania 6.2
 
Województwo mazowieckie
 
Województwo lubelskie
 W chwili obecnej trwa procedura wyłonienia Operatorów Finansowych, którzy będą ogłaszać nabory w ramach działania 6.2. 
 
Województwo świętokrzyskie
 
Województwo łódzkie
 
Województwo małopolskie

drukujpowrót do listy

Wyszukiwarka

szukaj

 

Aktualności