Biznesplany, projekty gospodarcze, pozyskiwanie śrdoków unijnych, dotacje UE 2014-2020, fundusze europejskie.

Dotacje na rozwój działalności na obszarach wiejskich

Oferta » Dotacje unijne » Firmy


 
Oferujemy kompleksowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami tj:
zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej, w ramach następujących  działań:


 1.     DZIAŁANIE 312 PROW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Rodzaje przedsięwzięć:
Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
Wysokość wsparcia:
Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć:

drukuj

Wyszukiwarka

szukaj

 

Aktualności